Tuesday, 16 August 2011

HUKUM ASB

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang
bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Pelaburan Dalam ASN, ASB dan seumpamanya.
Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum melabur dalam Sekim Amanah Saham Nasional (ASN), Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan skim yang seumpamanya serta dividen atau bonus yang diterima
adalah harus.
untuk lihat lebih jelas klik pada petikan tersebut,,
sumber dipetik daripada; 

3 comments: